Jardins Tokyo

Akatsuka Botanical Garden
Koishikawa Botanical Gardens
Itabashi Botanical Garden
Jindai Botanical Garden
Tokyo University of Agriculture Botanical Garden (Atsugi, Kanagawa)
Yumenoshima Tropical Greenhouse Dome